Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Tilskudd til fremme av norsk kunst: Søknadsfrist 24. april

Fremme av norsk kunst skal gi økonomisk tilskudd til tiltak som skaper økt interesse for visuell kunst eller som er viktig for kunstfeltet. Søknader behandles av styret, og vilkår, størrelse og utbetaling av tilskudd bestemmes for hver enkelt sak.


Søknader til førstkommende behandling må være mottatt senest 24. april. Søknad skal inneholde prosjektbeskrivelse, prosjektplan/tidsplan, budsjett og finansieringsplan samt søknadssum. Søknad sendes til bkh@kunstfond.no

Hvem kan søke? 
Ordningen skal gi økonomisk tilskudd til tiltak som skaper økt interesse for visuell kunst eller som er viktig for kunstfeltet. Det gis fortrinnsvis til tiltak som om fatter flere kunstnere eller en gruppe.

Kriterier
Vilkår, størrelse og utbetaling av tilskudd, herunder krav til rapportering, bestemmes av styret for hva enkelt sak. Tiltak som kan motta tilskudd fra ordningen er blant annet: 

  • Forskning, dokumentasjon og utredning i tråd med ordningens hovedformål
  • Formidling og pedagogiske prosjekter
  • Prosjekter rettet mot nye publikumsgrupper
  • Prosjekter med fokus på kunstnere eller kunstpraksis av særlig allmenn eller kunsthistorisk interesse
  • Utvikling av nye arenaer for visning, salg og formidling, samt oppgradering av visningslokaler
  • Utvikling/etablering av bedre produksjonsvilkår for kunst

Det gis normalt ikke ordinær driftsstøtte til tilskudd til prosjekter om enkeltkunstnere, herunder: 

  • Kunstproduksjon
  • Katalog
  • Utstilling

Det skal rapporteres for bruk av tildelte midler, med kort beskrivelse av gjennomføring samt prosjektregnskap hvor bruk av tildelte midler framkommer. Årsrapport kan benyttes dersom den inneholder de nødvendige opplysninger. Mottatt rapport er en forutsetning for senere tildeling av midler.

Søknad
Søknad skal inneholde prosjektbeskrivelse, prosjektplan/tidsplan, budsjett og finansieringsplan samt søknadssum. Søknad sendes til bkh@kunstfond.no

Søknader behandles av fondstyret, og må være inne senest 24. april.