Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Ulrik Hendriksens Ærespris 2019 tildeles Olav Starheim

Olav Starheim (f. 1939) tildeles Ulrik Hendriksens Ærespris for 2019 for sitt betydelige bidrag til utformingen av norsk kunstpolitikk og for sitt lange engasjement i norske kunstnerorganisasjoner. Ulrik Hendriksens Ærespris deles ut i Ulrik Henriksens navn for å hedre hans innsats for opprettelse av kunstavgiftsloven. Prisen tildeles kunstnere «som har gjort en spesielt for­tjenstfull innsats til beste for kunst og kunst­nere i Norge, gjennom uegen­nyt­tig innsats i kunstner­organisasjonene og/el­ler som en følge av pedagogisk eller annen virksom­het av betyd­ning for kunstens utvikl­ing».

Prisen er på 150 000 kroner og deles ut av Bildende Kunstneres Hjelpefond.

I tillegg til sin lange og betydelige karriere som maler, har Olav Starheim i hele sitt yrkesaktive liv vært en utrettelig forkjemper for norske billedkunstneres faglige og fagpolitiske rettigheter. Han har innehatt sentrale tillitsverv for billedkunstnerne i over 40 år, blant annet i styret til Billedkunstnernes Fagorganisasjon, Bildende Kunstnere styre og Unge Kunstneres Samfund, hvor han på begynnelsen av 1970-tallet deltok i det viktige arbeidet med å skape bedre levekår for kunstnerne. I 1973 utarbeidet Starheim «Næringsoppgave for billedkunstnere» til stor hjelp for billedkunstnere ved utfylling av skattemeldingen. Skjemaet ble etterhvert standard og brukes nå av flere kunstnergrupper.

Starheims evner til strategisk fagpolitisk tenkning har bidratt til viktige resultater for det norske kunstfeltet. Han løftet tidlig frem kunstfagstipend, visningsvederlag og utstillingsvederlag som grunnleggende krav, som siden har stått sentralt i kunstnerorganisasjonenes arbeid og som har vært av stor viktighet for utviklingen av kunstfeltet i Norge. Starheim har også både i formelle og uformelle fora drevet aktiv kunnskapsoverføring om politisk arbeid til neste generasjon kunstnere.

Starheim kommenterer selv at han har lyst til å benytte anledningen til å hente frem igjen 70-årenes kunstpolitikk. - Kravene om økt bruk av kunst, vederlag til kunstnere, og garantiinntekt er på ingen måte innfridd. Det ser ut som kunstens rolle siden den tid faktisk er svekket, for eksempel ved at avisene nå nesten ikke lenger publiserer kritikker.

Starheim har også vist seg som en sentral ildsjel på regionalt nivå. I en årrekke har han vært en viktig drivkraft og leder for Bildende Kunstnere Hedmark. Han var også sentral pådriver for opprettelsen av Kunstbanken Hedmark Kunstsenter.

– Olav Starheims innsats for å bedre forholdene for norske kunstnere har ført til viktige og varige fremskritt, noe som gjør ham til en verdig og svært fortjent mottaker av Ulrik Hendriksens Ærespris, uttaler direktør i Bildende Kunstneres Hjelpefond, Hege Imerslund.