Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Ulrik Hendriksens Ærespris 2023 til Inger Blix Kvammen

Inger Blix Kvammen

Bildende Kunstneres Hjelpefond tildeler Ulrik Hendriksens Ærespris 2023 til Inger Blix Kvammen. Prisen tildeles en billedkunstner, kunsthåndverker eller fotokunstner som har gjort en spesielt fortjenstfull og uegennyttig innsats til beste for kunstnere og det visuelle kunstfeltet i Norge.

Prisen er i år på 250 000 kroner.

Ved siden av å være en sentral kunstnerisk stemme i det nasjonale, nordnorske og samiske kunstfeltet som kunsthåndverker, har Inger Blix Kvammen i rollen som kurator og produsent vært en formidabel tilrettelegger og forkjemper for kulturutveksling og dialog mellom folk, urfolk og samfunn i det nordlige Norge, Sverige, Finland og Russland. I tillegg har hun vært en markant skikkelse i det kunstneriske og kulturelle organisasjonslivet, med verv og roller i en rekke organisasjoner og institusjoner.

Med sitt allsidige virke som kunstner og i sitt arbeid med kultur over grenser, er Inger Blix Kvammen en stor ressurs regionalt og et forbilde nasjonalt. Hennes virke gjennom mer enn 30 år har bidratt til at både publikum og kunstnere har fått utvidet sin kulturelle horisont. Kvammen har gjort et pionerarbeid i forening av kulturer og hennes arbeid har vært preget av inkludering og raushet i forhold til de prosjektene hun har ledet, initiert eller vært involvert i.

– Norske Kunsthåndverkere

BKHs styre løfter særlig frem Kvammens innsats for å rette søkelys på dialog og samarbeid på tvers av grenser. Dette knyttes spesielt til arbeidet hun har gjort i Barentsregionen, hvor hun har vært en av initiativtakerne til kuratorkollektivet Pikene på broen og arrangør for den årlige kulturfestivalen Barents Spektakel. Styret understreker viktigheten av dette arbeidet i lys av dagens situasjon i Europa, med økende polarisering og krig i Ukraina.

Om tildelingen uttaler Kvammen:

– Jeg er veldig takknemlig og glad for å ha blitt tildelt Ulrik Hendriksens Ærespris for 2023. Det hadde jeg overhode ikke forventet, og det er virkelig en stor ære. Organisasjonsarbeid og grenseoverskridende kunst og kultursamarbeid har vært en vesentlig og naturlig del av mitt liv som kunstner ved siden av egen kunstproduksjon. Det har gitt meg mye glede, utfordringer, innsikt og mulighet til å jobbe med dyktige kollegaer. Jeg er stolt over at det arbeidet vi har gjort sammen har blitt lagt merke til, og har erfart at kunst og kunstnersamarbeid kan gjøre en forskjell.

Inger Blix Kvammen er i samarbeid med Solveig Ovanger og Ingrid Larssen aktuell med utstillingen «Remember the Future» ved Sláturhúsið Art Center på Island. Utstillingen åpner 13. mai og står frem til 1. august.

Bildende Kunstneres Hjelpefond krever inn kunstavgiften ved all offentlig omsetning av kunst i Norge. Avgiftsmidlene går i sin helhet til BKH, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd, stipend og priser til kunstnere i Norge.

Ulrik Hendriksens Æresprishedrer minnet om billedkunstneren Ulrik Hendriksen (1891–1960). Hendriksen sto for en betydelig politisk innsats for kunstnerne i Norge, spesielt i forbindelse med innføringen av kunstavgiftsloven i 1948 og opprettelsen av Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Mottaker av Ulrikprisen utpekes av BKHs styre, etter forslag fra kunstnerorganisasjonene Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK) og Forbundet Frie Fotografer (FFF)