Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

BKH gjenåpner kansellerte ordninger i 2021

Det er med stor glede vi informerer om at BKH i 2021 kan gå tilbake til en mer normal tildelingspraksis.

2020 har vært preget av unntakstilstand og usikkerhet. Dette var også situasjonen for kunstomsetningen, og BKHs inntekter fra kunstavgiften. I mars så BKH seg nødt til å foreta ekstraordinære budsjettiltak med bakgrunn i forventet videre reduksjon i inntektene fra kunstavgiften. Kostnadene måtte reduseres tilsvarende, og flere tilskuddsordninger, priser og stipender ble kansellert eller redusert for resten av året. Mot slutten av 2020 har inntektene tatt seg merkbart opp igjen. Den totale kunstomsetningen for 2020 ligger fortsatt under nivået for 2019, men nedgangen ser ut til å bli mindre enn forventet i mars. Utviklingen er fortsatt positiv.

Følgende ordninger åpnes igjen fra 2021:

  • Tilskudd til utstilling/monografi
  • BKH kunstnerstipend for seniorkunstnere
  • BKH kunstnerstipend
  • BKH kunststudentstipend
  • Høstutstillingsprisen, Kunsthåndverkprisen og Fotokunstprisen

Følgende ordninger er fortsatt kansellert inntil videre:

  • Tilskudd til fremme av norsk kunst
  • Tilskudd til gjesteatelieropphold
  • Ulrik Hendriksens Ærespris 2021

Vi ser frem til et nytt år med nye muligheter!