Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Ny øvre inntektsgrense for Seniortilskudd

Seniortilskudd er en av BKHs løpende tilskuddsordninger, som skal bidra til økonomisk trygghet og forutsigbarhet for kunstnere fra og med fylte 67 år. Tilskuddet er et fast årlig beløp som kan mottas i inntil 15 år totalt, og utløper det året mottaker fyller 82 år.

Tilskuddet er behovsprøvd, og inntektsgrensen tilsvarer 2G (G= folketrygdens grunnbeløp). Satsen for «G» justeres normalt hver år pr. 1. mai. På grunn av koronasituasjonen og utsettelsen av lønnsoppgjøret i frontfaget, har Regjeringen bestemt at trygdeoppgjøret skulle utsettes til høsten. Dette gjaldt også fastsettelse av nytt grunnbeløp i folketrygden.

Reguleringen ligger nå klar, og grunnbeløpet i folketrygden øker med 1,5 prosent fra kr 99 858 til kr 101 351. Øvre inntektsgrense for Seniortilskudd øker tilsvarende og utgjør nå kr 202 702.

Vi minner om at inntektsgrensen for Aktivitetstilskudd tilsvarer median alminnelig inntekt som normalt publiseres av SSB i november hvert år. Grunnet utsatt frist for levering av skattemelding for personlig næringsdrivende, og senere mottak av data, blir publisering på SSB utsatt til tidligst uke 3 i 2021. Øvre inntektsgrense for Aktivitetstilskudd er per. i dag fastsatt til maksimalt kr 271 400 i såkalt «alminnelig inntekt før særfradrag».

Lurer du på hvordan vi sjekker om du er innenfor inntektsgrensen?
Når du sender inn søknad til Seniortilskudd eller Aktivitetstilskudd blir du bedt om å sende første siden av siste års skatteoppgjør. Skatteoppgjøret er en oppstilling av nøkkeltall for godkjent skattemelding. Det kan hentes i Altinn.no og lagres som en PDF-fil som du legger ved søknaden din. Du kan også få det tilsendt i posten ved henvendelse til Skatteetaten. Vi trenger kun første siden av skatteoppgjøret, og vi ser på taller «alminnelig inntekt før særfradrag».