Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Utviklings- og formidlingstilskudd fra BKH: Søknadsfrist 1. mai

Bergen Ateliergruppe mottok Utviklings- og formidlingstilskudd i 2022 til oppgradering av nettsider. Siden er utviklet i samarbeid med Jah Jah studio. (bergenateliergruppe.no)

Utviklings- og formidlingstilskudd fra BKH (tidligere Tilskudd til fremme av norsk kunst) skal gi tilskudd til tiltak som skaper økt interesse for det visuelle kunstfeltet, og stimulere formidling og økt omsetning av kunst innenfor kunstavgiftens virkeområde. Søknader behandles av styret.

Søknader som kommer inn til søknadsfrist 1. mai vil bli behandlet på førstkommende styremøte. Det søkes på eget søknadsskjema som sendes på e-post til bkh@kunstfond.no sammen med prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan som vedlegg. Merk at søknader skal inneholde et kort sammendrag av søkers virksomhet og tiltak det søkes om tilskudd til på maks 200 ord.

Tiltak som kan motta tilskudd fra ordningen er:

 • Forskning og dokumentasjon i tråd med ordningens formål
 • Prosjekter med fokus på kunstnere eller kunstpraksis av særlig allmenn eller kunsthistorisk interesse
 • Formidling og pedagogiske prosjekter
 • Utvikling av nye arenaer for visning, salg og formidling
 • Oppgradering av visningslokaler
 • Prosjekter innrettet mot nye publikumsgrupper
 • Prosjekter som stimulerer til økt omsetning av kunst
 • Det gis fortrinnsvis støtte til tiltak som omfatter flere kunstnere eller en gruppe

Det gis normalt ikke tilskudd til:

 • Løpende drift
 • Seminarer og konferanser
 • Kunstproduksjon
 • Kataloger
 • Utstillingsvirksomhet

Det skal rapporteres for bruk av tildelte midler, med kort beskrivelse av gjennomføring samt prosjektregnskap hvor bruk av tildelte midler framkommer. Mottatt rapport er en forutsetning for senere tildeling av midler.

Retningslinjer og søknadsskjema finner du her.