Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Stipendmottakere 2022

BKH kunstnerstipend og BKH kunstnerstipend for seniorkunstnere tildeles på kunstfaglig grunnlag, og er tildelt gjennom den årlige samordnede stipendbehandlingen i NBK og NKs stipendkomiteer. Vi gratulerer årets stipendmottakere!

Ettårig BKH Kunstnerstipend for seniorkunstnere fra 57 år (kr. 135 000)

 • Ann Naustdal
 • Brian Albers
 • Danuta Haremska
 • Greg Pope
 • Harald E. Tørresen
 • Ingerid Kuiters
 • Ingunn Milly Hansen
 • Liv Dessen
 • Nils Aasland
 • Olav Ringdal
 • Paul Brand
 • Philipp Dommen
 • Ragnhild Monsen
 • Runa Boger
 • Snøfrid H. Eiene
 • Stuart Ian Frost
 • Ulla-Mari Brantenberg
 • Wenche Gulbransen

Ettårig BKH kunstnerstipend (uten alderskriterier) (kr. 283 000)

 • Are Blytt
 • Emil Finnerud
 • Irene Rasmussen
 • Jannik Abel
 • Kjersti Sundland
 • Linda Lerseth
 • Markus Strandjord Bråten
 • Morten Norbye Halvorsen
 • Samuel Olou
 • Siri Ekker Svendsen
 • Tarje Eikanger Gullaksen
 • Tore Reisch
 • Tulla Elieson
 • Yamile Calderon
 • Yngvar Larsen

Treårig BKH kunstnerstipend (uten alderskriterier) (kr. 276 000)

 • Cato Løland
 • Erik Senje
 • Henrik Olai Kaarstein
 • Magnhild Øen Nordahl
 • Marieke Verbiesen
 • Verena Winkelmann
 • Vibeke Frost Andersen

Treårig BKH kunstnerstipend (uten alderskriterier) (kr. 283 000)

 • Aleksi Mannila-Wildhagen
 • Apolonija Polona Sustersic
 • Brita Been
 • Elisabet Alsos Strand
 • Marthe Elise Stramrud
 • Sverre Wyller
 • Tine Aamodt