Stipendmottakere 2022

BKH kunstnerstipend og BKH kunstnerstipend for seniorkunstnere tildeles på kunstfaglig grunnlag, og er tildelt gjennom den årlige samordnede stipendbehandlingen i NBK og NKs stipendkomiteer. Vi gratulerer årets stipendmottakere!

Ettårig BKH Kunstnerstipend for seniorkunstnere fra 57 år (kr. 135 000)

 • Ann Naustdal
 • Brian Albers
 • Danuta Haremska
 • Greg Pope
 • Harald E. Tørresen
 • Ingerid Kuiters
 • Ingunn Milly Hansen
 • Liv Dessen
 • Nils Aasland
 • Olav Ringdal
 • Paul Brand
 • Philipp Dommen
 • Ragnhild Monsen
 • Runa Boger
 • Snøfrid H. Eiene
 • Stuart Ian Frost
 • Ulla-Mari Brantenberg
 • Wenche Gulbransen

Ettårig BKH kunstnerstipend (uten alderskriterier) (kr. 283 000)

 • Are Blytt
 • Emil Finnerud
 • Irene Rasmussen
 • Jannik Abel
 • Kjersti Sundland
 • Linda Lerseth
 • Markus Strandjord Bråten
 • Morten Norbye Halvorsen
 • Samuel Olou
 • Siri Ekker Svendsen
 • Tarje Eikanger Gullaksen
 • Tore Reisch
 • Tulla Elieson
 • Yamile Calderon
 • Yngvar Larsen

Treårig BKH kunstnerstipend (uten alderskriterier) (kr. 276 000)

 • Cato Løland
 • Erik Senje
 • Henrik Olai Kaarstein
 • Magnhild Øen Nordahl
 • Marieke Verbiesen
 • Verena Winkelmann
 • Vibeke Frost Andersen

Treårig BKH kunstnerstipend (uten alderskriterier) (kr. 283 000)

 • Aleksi Mannila-Wildhagen
 • Apolonija Polona Sustersic
 • Brita Been
 • Elisabet Alsos Strand
 • Marthe Elise Stramrud
 • Sverre Wyller
 • Tine Aamodt