Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Kunsthåndverkprisen 2019 går til Frantzsen&Mjanger

Frantzsen&Mjanger Holde pust (2019)

Kunsthåndverkprisen fra BKH 2019 går til Frantzsen&Mjanger for verket Holde pust (2019). Prisen er på kr. 150 000 og tildeles kunstneren med det verket som prisjuryen vurderer som mest betydningsfullt på den årlige Årsutstillingen arrangert av Norske Kunsthåndverkere.

Verket består av en serie avtrykk av pust i form av håndblåste glassformer som publikum oppfordres til å interagere med. Formene er skapt ved å puste inn i et anfang av varmt glass, der materialet responderer med en egen «motpust» i form av innsunkne spor i det avkjølte glasset – og resultatet minner om deformerte transparente lunger. Holde pusten er fortettet verk som potent og poetisk tematiserer våre skjøre livsbetingelser.

I juryens begrunnelse står det at: "Aktualiteten i verket kan vanskelig overdrives. Amazonas brenner, verdens lunger er truet, og menneskeskapte klimaendringer har bragt oss over i antropocen – en foreslått geologisk epoke kjennetegnet av menneskets inngripen i miljøet. Vår tids brennbare friksjon mellom natur og kultur uttrykkes elokvent gjennom glassets materialitet i dette arbeidet. Sand omformet av ild og glassblåserens pust, kobler de helt store og svimlende perspektivene med det nære og kroppslige.

Verket relaterer videre til den performative vendingen i samtidskunsten gjennom at publikum inviteres til å videreutvikle verket rent fysisk. At glassformene er utstilt på et betongbord er dessuten overraskende risikovillig og inviterer til mer enn bruksspor når disse skjøre formene skal håndteres av de besøkende. Dette grepet kan tolkes pedagogisk, endog aksjonistisk; formene blir uimotståelige ”talking pieces” som bidrar til å fatte det ufattelige."

Norske Kunsthåndverkere ser på prisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond som et viktig bidrag i synliggjøringen av norsk kunsthåndverk. De løfter frem prisens solide faglige forankring ved juryen, som har bestått av en representant fra årsutstillingsjuryen, en kunstner og en kunstkritiker, som sammen sikrer en vurdering av alle verk fra ulike perspektiv. I tillegg til prispengene følger også tilbud om utstillingsplass fra galleri RAM i Oslo i 2020.

Om vinnerne
Frantzsen&Mjanger består av Maria Almås Frantzsen (1977), master i visuell kunst med fordypning i glass fra Edinburgh College of Art, og Ruth Hol Mjanger (1977), førstelektor i drama fra NLA Høgskolen. Sammen arbeider de med en verksserie som har pust som omdreiningspunkt. I 2017 bygde de opp et mobilt glassverksted i samarbeid med S12 Galleri og verksted i Bergen og debuterte med uteromsprosjektet “Avtrykk av pust” under Årustillingen 2017 i Trondheim.

Kunstnerne forteller følgende om sitt samarbeid: Vi så hverandre første gang i Edinburgh høsten 2016, og før nyttår hadde vi dannet kunstnerduoen Frantzsen&Mjanger. Det er sjelden man finner noen som forstår ens kunstneriske formspråk umiddelbart og ønsker å gå i samme retning mot det man enda ikke kjenner. Det skjedde da vi møttes. Vi har ulik fagbakgrunn, men felles mål om å utforske møter mellom form, glassblåsing og performative handlinger i rom.

Vår praksis forholder seg til det undrende og universelle ved bruk av enkle formuttrykk. Vi utfordrer den tradisjonelle tilnærmingen til materialet glass, i et møte mellom kunsthåndverk og performativ samtidskunst. Den kunstneriske forskningsprosessen vår er preget av tillit, logistikk, intuisjon, flytsoner og ikke minst motet til å ribbe prosjektet for det som er overflødig. Vårt samarbeid er et fellesskap, ikke bare mellom oss, men mellom de mange som bidrar inn i våre prosjekter, både fagfolk og publikum. Gjennom samskaping ønsker vi å gi publikum anledning til å erfare kunst fra innsiden.

Bildende Kunstneres Hjelpefond
Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) ble opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. BKH krever inn 5 % avgift på all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over 2 000 kr. pr. verk, og forvalter og fordeler de innkrevde midler tilbake til ny produksjon av kunst i form av tilskudd og stipend til kunstnere i Norge. BKH deler også ut fem større kunstpriser.

Juryens medlemmer
Årets jury består av keramiker Kari Aasen, Charlotte Bik Bandlien, representant fra Norsk Kritikerlag og Kiyoshi Yamamoto, representant fra Årsutstillingsjuryen.

Holde pust av Frantzen&Mjanger kan sees på Årsutstilllingen arrangert av Norske Kunsthåndverkere på KODE, fredag 11. oktober 2019 – søndag 5. januar 2020.