Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Ny øvre inntektsgrense for Seniortilskudd

Seniortilskudd er en av BKHs løpende tilskuddsordninger, og skal bidra til økonomisk trygghet og forutsigbarhet for kunstnere fra og med fylte 67 år. Tilskuddet er et fast årlig beløp, som kan mottas i inntil 15 år, og som utløper det året mottaker fyller 82 år. 

Ny inntektsgrense for Seniortilskudd er kr 237 240. 

Senortilskuddet er behovsprøvd, og inntektsgrensen tilsvarer 2G (G= folketrygdens grunnbeløp). Trygdeoppgjøret er nå gjennomført og grunnbeløpet i folketrygden øker med 6,41 prosent fra kr 111 477 til kr 118 620. Øvre inntektsgrense for Seniortilskudd øker tilsvarende og utgjør nå kr 237 240.

Vi minner om at inntektsgrensen for Aktivitetstilskudd tilsvarer median alminnelig inntekt som normalt publiseres av SSB i november hvert år. Øvre inntektsgrense for Aktivitetstilskudd er pr i dag kr 310 100.

Lurer du på hvordan vi sjekker om du er innenfor inntektsgrensen?
Når du sender inn søknad til Aktivitets- eller Seniortilskudd blir du bedt om vedlegge første side av siste ferdige skatteoppgjør, hvor vi ser på posten "Alminnelig inntekt".

Skatteoppgjøret er et eget dokument med nøkkeltall fra likningen, som er tilgjengelig etter at skattemeldingen din er godtatt. Skatteoppgjøret kan hentes i altinn.no og lagres som en PDF-fil. Du kan også få skatteoppgjøret tilsendt i posten ved henvendelse til Skatteetaten.