Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Fotokunstprisen 2019 tildeles Synnøve Sizou G. Wetten

Synnøve Sizou G. Wetten er tildelt årets fotokunstpris fra Bildende Kunsteres Hjelpefond for verket Is This Now? XXYX (2018)

Prisen er på 150 000 kr og ble utdelt ved åpning av Vårutstillingen, den årlige gruppeutstillingen arrangert av Forbundet Frie Fotografer. Prisen skal gå til kunstneren med det verket som prisjuryen anser som mest betydningsfullt på årets utstilling.

Juryen for Fotokunstprisen 2019 har bestått av Kobie Nel (juryleder for Vårutstillingen), Christer Dynna (Kritikerlaget) og kunstnerrepresentant Randi Nygård, og skriver følgende i begrunnelsen:

«I diskusjonene omkring arbeidene berørte juryens argumenter hvordan prismottagerens arbeid trekker betrakteren med inn i en historie som synes å ha en åpen utgang. Arbeidet gestalter også en egenartet atmosfære ved å fremkalle lyse partier mot et bakenforliggende mørke. Her synes kjente kategorier å få flyte over i hverandre. Det hintes til teknologier som fungerer etter sin egen dynamikk, og dermed stillfarende får styre det sosiale og påkoblede menneskets ferd mot morgendagen.

Bildene synes dannet av sammensatte prosesser ingen kontrollerer – prosesser ingen heller kan overskue rekkevidden av. For vi ser, og vi står i, en tindrende bildestrøm som er lik en ferdselsåre – den river oss med lik en malstrøm som får grave seg ut et elveleie i et løfterikt men også helt kunstgjort paradis. Dette vidstrakte mulighetsrommet fremstår som et forsøk på å få betrakter til – uforvarende – å laste ned et flakkende ubehag: ubehaget i det å ikke helt å vite hva vi ser. Hvor vi er. Hvem. BKHs fotokunstpris 2019 gis på dette intuitive grunnlaget Synnøve Sizou G. Wettens for verket Is This Now? XXYX»

Fotokunstprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond har som formål å synliggjøre Vårutstillingen, som fikk sin form etter et sterkt ønske om å markere fotografiet som et særegent kunstnerisk uttrykk. Siden etableringen i 1976 har Vårutstillingen vært en viktig stemme i det norske samtidskunstfeltet, og presenterer i dag aktuelle tendenser innen norsk kamerabasert samtidskunst til et bredt publikum.Wetten kommenterer tildelingen av prisen slik:

– Jeg ønsker å belyse intimitet mellom kunstig intelligens og homo sapiens, ved å gå nærmere inn i de komplekse strukturene knyttet til kjønnsidentitet og seksualitet i lys av hva fremtidsmennesket kan være. Jeg inspireres av hvordan posthumane begrep hjelper oss til å se mulighetene for flere fleksible identiteter. Min film, Is this now? XXYX, er første versjon i en filmserie bestående av oppdaterte versjoner; en vedvarende oppdatering av fremtidsmennesket.

Hun sier også at midlene kunstprisen gir henne mulighet til å gå i gang med forprosjekt til en kommende filmproduksjon. Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) ble opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. BKH skal i følge loven kreve inn 5 % av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over 2 000 kr. pr. verk, samt forvalte de innkrevde midler. Avgiftsmidlene går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd, stipend og priser til kunstnere i Norge.

Is This Now? XXYX kan sees til 22. juni 2019 på Fotogalleriet.