Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Kunsthåndverkprisen 2023 til Siren Dahle

Concrete Life (Gladengveien 14)
(Foto: Nasjonalmuseet)

BKH er svært glade for å annonsere at Kunsthåndverkprisen 2023 tildeles Siren Dahle for verket Concrete Life (Gladengveien 14).

Verket er en billedvev i jacquard som er montert i en vevramme av betong. Motivet, et tett beskåret utsnitt av en bygning hvor endeveggen er blitt åpnet opp slik at den indre konstruksjonen er blottet for betrakteren, speiler verkets paradoksale materialitet og tilsynelatende tilstand av oppløsning.

Prisvinner Siren Dahle sammen med BKHs direktør, Hege Imerslund, under åpningen av Årsutstillingen

Juryen knytter verket til tanker om byens utvikling, og uttaler i sin begrunnelse at det ga «umiddelbare assosiasjoner til en tendens i dagens Oslo, der man river eksisterende bygninger og bygger opp nye uten å tenke på arkitekturens betydning i å fortelle byens historie.»

Videre beskriver de at verket «markerer seg med en subtil framtoning og en evne til å bruke materielle virkemidler for å forankre en samtale om det som omgir oss. Her går det håndverksmessige hånd i hånd med det idémessige.»

Juryen har bestått av Kjersti Johannessen (Årsutstillingsjuryen), Nanna Melland (kunstnerrepresentan) og Sofia M. Ciel (Norsk kritikerlag).

Prisen ble delt ut i forbindelse med åpningen av Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling ved Nasjonalmuseet 19. oktober, og er på 200 000 kroner.

Siren Dahle (f. 1986) er utdannet med en mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun utforsker veving, skulptur, installasjon og fotografi i sin praksis, og søker et samspill mellom konseptuell refleksjon og fysisk materialitet.

Bli bedre kjent med Siren Dahles kunstnerskap på hennes nettside.