Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Ny øvre inntektsgrense for Aktivitets- og Seniortilskudd

Jan Christensen: Relative Value, 2007
© Jan Christensen / BONO

Aktivitets- og Seniortilskudd er BKHs løpende tilskuddsordninger, som skal bidra til økonomisk trygghet og forutsigbarhet for kunstnere fra og med fylte 57 år.

Tilskuddene er behovsprøvde, og har en øvre inntektsgrense. Inntektsgrensene oppjusteres årlig, og her er de nye beløpene:
- Aktivitetstilskudd: kr. 291 000
- Seniortilskudd: kr. 222 954

Lurer du på hvordan vi sjekker om du er innenfor inntektsgrensen?
Når du sender inn søknad om Seniortilskudd eller Aktivitetstilskudd blir du bedt om å vedlegge første siden av siste års skatteoppgjør. Her ser vi på posten «alminnelig inntekt før særfradrag». Skatteoppgjøret er en oppstilling av nøkkeltall for godkjent skattemelding. Det kan hentes i Altinn.no og lagres som en PDF-fil som du legger ved søknaden din. Du kan også få det tilsendt i posten ved henvendelse til Skatteetaten.

Inntektsgrensen for Aktivitetstilskudd er basert på SSBs beregning av median alminnelig inntekt, som ble oppjustert tidligere i år.

Inntektsgrensen for seniortilskudd er basert på folketrygdens grunnbeløp (G), og tilsvarer 2G. Satsen for «G» justeres årlig i mai.