Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Stipendmottakere 2024

Per Hess: More Than Needs - The Culture, 2023,
© Per Hess / BONO 2024
Foto: Per Hess

Mottok BKH Kunstnerstipend i 2023

BKH Kunstnerstipend og BKH Kunstnerstipend for seniorkunstnere tildeles på kunstfaglig grunnlag, og er tildelt gjennom den årlige samordnede stipendbehandlingen i NBK, NK og FFFs stipendkomiteer. Vi gratulerer årets stipendmottakere!

BKH Kunstnerstipend for seniorkunstnere har til formål å stimulere kunstnerisk virksomhet for eldre, yrkesaktive kunstner.

Ettårig BKH Kunstnerstipend for seniorkunstnere fra 57 år (18 á kr. 160 000)

 • Arild Yttri
 • Bente Sætrang
 • Berit Myrvold
 • Bjørn Magnildøen
 • Bo Bisgaard Jensen
 • Dag Alveng
 • Edith Spira
 • Geir Yttervik
 • Hennie Ann Isdahl
 • Kari Aasen
 • Liv Dessen
 • Marianne Heske
 • Solveig Ovanger
 • Susanne Kathlen Mader
 • Terje Roalkvam
 • Thomas Sæverud
 • Torbjørn Kvasbø
 • Willibald Storn

BKH Kunstnerstipend har som formål å gi mulighet til arbeidsro og konsentrasjon om den kunstneriske virksomheten.

Treårig BKH Kunstnerstipend (13 á kr. 299 000)

 • Agnes Nedregård
 • Branko Boero Imwinkelried
 • Cassius Fadlabi
 • Elisabeth Thorsen
 • Endre Opheim
 • Harald Lyche
 • Helene Førde
 • Jon Erik Kopperud
 • Jenneth Alme
 • Marie Gurine Askeland
 • Petter Buhagen
 • Ranghild Aamås
 • Rina Charlott Lindgren

Treårig BKH Kunstnerstipend (8 á kr. 320 000)

 • Anne-Liis Kogan
 • Carina Hedén
 • Ingrid Book
 • Katja Hannestad Høst
 • Kirsti Reinsborg Grov
 • Kjell Bjørgeengen
 • Per Dyvig
 • Sverre Vegard Strandberg