Bildende Kunstneres Hjelpefond er på flyttefot, ny besøksadresse er: Spaces Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Brevpost kan fortsatt sendes til Kongens gate 2, 0153 Oslo.

Gjenåpning av Tilskudd til fremme av norsk kunst

2020 var preget av unntakstilstand og usikkerhet. Flere av BKHs tilskuddsordninger, priser og stipender ble innskrenket eller stengt på grunn av kraftig fall i inntektene fra kunstavgiften. Ved slutten av året tok imidlertid kunstomsetningen seg opp, og inntektene balanserte seg på et mer normalt nivå.

Ordningen Tilskudd til fremme av norsk kunst gjenåpnes med øyeblikkelig virkning. Ordningen kan gi økonomisk tilskudd til tiltak som skaper økt interesse for visuell kunst eller som anses viktig for kunstfeltet i Norge. Søknader behandles av styret. Søknad til førstkommende behandling må være mottatt senest 30. april.

Neste søknadsfrist er 11. juni.

Les mer om ordningen her.